หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 5 ของรายการทั้งหมด 5 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือเรื่องรับทราบแล้วรอดำเนินการลงวันที่เอกสาร
1ด่วนที่สุด
ศอ.จอส.กทม. 48
ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร403711 ตุลาคม 2564
2ศอ.จอส.กทม. 46ขอส่งมอบแอลกอฮอล์พระราชทานเพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 191-07 ตุลาคม 2564
3ศอ.จอส.กทม.  45ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร331707 ตุลาคม 2564
4ศอ.จอส.กทม. 45ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร3207 ตุลาคม 2564
5ด่วนที่สุด
ศอ.จอส.กทม. 42
การประชุมซักซ้อมแนวทางการรายงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และการใช้งานระบบหนังสือเวียนของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร442401 ตุลาคม 2564