สำนักอนามัย


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 4 ของรายการทั้งหมด 4 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือเรื่องสถานะการรับทราบลงวันที่เอกสาร
1ด่วนที่สุด
ศอ.จอส.กทม. 48
ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร11 ตุลาคม 2564
2ศอ.จอส.กทม. 46ขอส่งมอบแอลกอฮอล์พระราชทานเพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 1907 ตุลาคม 2564
3ศอ.จอส.กทม. 45ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร07 ตุลาคม 2564
4ด่วนที่สุด
ศอ.จอส.กทม. 42
การประชุมซักซ้อมแนวทางการรายงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และการใช้งานระบบหนังสือเวียนของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร01 ตุลาคม 2564