สำนักงานเขตสวนหลวง


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 15 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือเรื่องสถานะการรับทราบลงวันที่เอกสาร
1ศอ.จอส.กทม. 67ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักป้องและบรรเทาสาธารณภัย22 มิถุนายน 2565
2ด่วนที่สุด
ศอ.จอส.กทม. 61
ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร20 มิถุนายน 2565
3ด่วนที่สุด
ศอ.จอส.กทม. 53
ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร09 มิถุนายน 2565
4ศอ.จอส.กทม. 45การเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน02 มิถุนายน 2565
5ด่วนที่สุด
ศอ.จอส.กทม. 13
ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร19 เมษายน 2565
6ศอ.จอส.กทม. 10ของส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร16 มีนาคม 2565
7ศอ.จอส.กทม. 8ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชกทาน กรุงเทพมหานคร-03 มีนาคม 2565
8ศอ.จอส.กทม. 03ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กทม.01 กุมภาพันธ์ 2565
9ศอ.จอส.กทม. 64ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร14 ธันวาคม 2564
10ศอ.จอส.กทม. 63ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกรุงเทพมหานคร07 ธันวาคม 2564