หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 7 ของรายการทั้งหมด 7 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือเรื่องรับทราบแล้วรอดำเนินการลงวันที่เอกสาร
1ด่วนที่สุด
ศอ.จอส.กทม. 13
ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร255219 เมษายน 2565
2ด่วนที่สุด
ศอ.จอส.กทม. 55
การสำรวจและตรวจสอบการใช้งานเครื่องพ่นหมอกไอน้ำในพื้นที่ กทม.5105 พฤศจิกายน 2564
3ด่วนที่สุด
ศอ.จอส.กทม. 54
ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร5-29 ตุลาคม 2564
4ด่วนที่สุด
ศอ.จอส.กทม.  51
ขอเชิญประชุมเพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร5120 ตุลาคม 2564
5ด่วนที่สุด
ศอ.จอส.กทม. 51
ขอเชิญประชุมเพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร3520 ตุลาคม 2564
6ด่วนที่สุด
ศอ.จอส.กทม. 48
ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร522511 ตุลาคม 2564
7ด่วนที่สุด
ศอ.จอส.กทม. 42
การประชุมซักซ้อมแนวทางการรายงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และการใช้งานระบบหนังสือเวียนของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร521601 ตุลาคม 2564