รายละเอียดหนังสือ ศอ.จอส.กทม. 03


ต้นเรื่อง
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร
เลขที่หนังสือ
ศอ.จอส.กทม. 03
ลงวันที่
01 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กทม.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับทราบหนังสือ